Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in MySQL. Deze geven geauthenticeerde gebruikers op afstand de mogelijkheid om data in te zien en te veranderen of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

Debian

Debian heeft updates van mysql-5.5 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4176

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in MySQL. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/57aec168-453e-11e8-8777-b499baebfeaf.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-04/msg00080.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2439.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2755, CVE-2018-2758, CVE-2018-2761, CVE-2018-2766, CVE-2018-2771, CVE-2018-2773, CVE-2018-2781, CVE-2018-2782, CVE-2018-2784, CVE-2018-2787, CVE-2018-2805, CVE-2018-2813, CVE-2018-2817, CVE-2018-2818 en CVE-2018-2819
te verhelpen in rh-mysql56-mysql. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1254

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com).

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10:
https://usn.ubuntu.com/3629-1/
Ubuntu 18.04 LTS:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3629-3

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.