Meerdere kwetsbaarheden verholpen in ntpd
(NCSC-2018-0302)

medium Kans medium Schade

Update

Fedora heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12327 en CVE-2018-7170
te verhelpen in Fedora 27. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

Mogelijke oplossingen

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-7184 en CVE-2018-7185
te verhelpen. Voor meer informatie zie: CVE-2018-7184:

https://support.f5.com/csp/article/K13540723
CVE-2018-7185:

https://support.f5.com/csp/article/K04912972

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/2U6XVNTWRWXECPP23YVUC2SRN5GKS2F7/
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/PAWSWGYT4BYAU6JMQXZOD22NFWPCVJQP/

https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/TEPFU3UKOCOC2AUNLFMW6VQI3EN47FB6/

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM AIX. Voor meer informatie, zie:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-vulnerabilities-in-ntp-affect-aix/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-04/msg00045.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4 en 12-SP3. Naast de bovengenoemde kwetsbaarheden verhelpt deze update ook de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2016-1549. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise 11-SP4:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20180808-1/
SUSE Linux Enterprise 12-SP3:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20180956-1/

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-7182, CVE-2018-7183, CVE-2018-7184 en CVE-2018-7185
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3707-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.