Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSH
(NCSC-2016-0698)

medium Kans high Schade
De ontwikkelaars van OpenSSH hebben meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSH.

Update

HPE heeft updates beschikbaar gesteld voor Fabric OS om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2016-6515
te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, om toegang te krijgen tot systeemgegevens, om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of het verkrijgen van verhoogde gebruikersrechten.

Beschrijving

-CVE-2016-6210
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de servercomponenten van OpenSSH. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om te achterhalen welke gebruikersnamen gebruikt worden op een kwetsbaar systeem. Wanneer er een authenticatiepoging wordt ondernomen op een niet bestaande gebruiker zal SSHD een dummy password-structure gebruiken. Deze is gebaseerd op het Blowfish algoritme. Wanneer de wachtwoorden van echte gebruikers gehashed worden middels SHA256/SHA512 dan zal de validatietijd van deze wachtwoorden korter zijn dan wanneer het systeem de dummy password-structure gebruikt. De kwaadwillende kan middels de reactietijd van de server achterhalen of een gebruikersnaam bestaat.

-CVE-2015-8325
Indien de UseLogin-functie actief is en PAM is geconfigureerd om .pam_environment-bestanden uit gebruikersmappen te lezen, kan een lokale geauthenticeerde kwaadwillende deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen.

-CVE-2016-6515
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in wijze waarop OpenSSH omgaat met de crypt functie. Een kwaadwillende kan mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken door zeer lange wachtwoorden aan te bieden. Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de manier waarop OpenSSH een Message Authentication Code (MAC) verifieert. Een kwaadwillende kan mogelijk informatie achterhalen over versleutelde data door verschillen in reactietijd te observeren.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van OpenSSH hebben updates uitgebracht waarin de kwetsbaarheden zijn verholpen. Zie voor meer informatie:
http://www.openssh.com/txt/release-7.3

BlueCoat

BlueCoat heeft updates uitgebracht voor Director 6.1 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515
te verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende website:
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa136

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-6515 en CVE-2016-6210
te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op: CVE-2016-6515:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/31/sol31510510.html
CVE-2016-6210:

https://support.f5.com/csp/#/article/K14845276?ref=rss

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-6515
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-4a3debc3a6

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSSH. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-17:06.openssh.asc

HPE

HPE heeft updates beschikbaar gesteld voor Fabric OS om de kwetsbaarheid met de kenmerk CVE-2016-6515
te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbhf03779en_us

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM AIX die de kwetsbaarheid verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/openssh_advisory9.asc

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00068.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2015-8325
te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Linux 6 (CVE-2015-8325):
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0641.html
Red Hat Linux 7 (CVE-2015-8325):
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2588.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515
te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 11:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September/002266.html
SUSE 12:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-September/002265.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3061-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.