Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
(NCSC-2016-0406)

medium Kans high Schade
Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL. Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Update

De ontwikkelaars van IBM hebben updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere MQ om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-2106 en CVE-2016-2109
te verhelpen. Zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval, het ontsleutelen van gevoelige gegevens of het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de gebruiker.

Beschrijving

-CVE-2016-0799
Meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om willekeurige geheugenadressen te lezen of schrijven.

-CVE-2016-2105
OpenSSL is kwetsbaar voor een overflow in de EVP_EncodeUpdate-functie. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service of het uitvoeren van willekeurige code.

-CVE-2016-2106
OpenSSL is kwetsbaar voor een overflow in de EVP_EncryptUpdate-functie. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service of het uitvoeren van willekeurige code.

-CVE-2016-2107
OpenSSL is kwetsbaar voor een man-in-the-middle-aanval indien de verbinding gebruikmaakt van een AES-CBC cipher en de server AES-NI ondersteunt. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken om netwerkverkeer te ontsleutelen en zo toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens.

-CVE-2016-2108
Er bevindt zich een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid in de ASN.1-parser. Bij het parseren van een ANY-structure kan de ASN.1-parser een universal tag incorrect interpreteren als een negative-zero-waarde. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service of het uitvoeren van willekeurige code.

-CVE-2016-2109
Door de manier waarop de ASN.1-parser data inleest, kan er in sommige gevallen een bovenmatige hoeveelheid geheugen door het systeem worden gealloceerd. Dit heeft negatieve impact op de prestaties van het systeem. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

-CVE-2016-2842
Er bevindt zich een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service aanval uit te voeren middels een malafide string-waarde.

Mogelijke oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5 (CVE-2016-2108) en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 5:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1137.html
CentOS 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0722.html

F5

F5 heeft updates uitgebracht voor BIG-IP om de kwetsbaarheden met kernmerken CVE-2016-2105, CVE-2016-2106, CVE-2016-2107, CVE-2016-2108 en CVE-2016-2109
te verhelpen. Voor meer informatie, zie: CVE-2016-2105:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/51/sol51920288.html?ref=rss
CVE-2016-2106:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/36/sol36488941.html?ref=rss
CVE-2016-2107:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/93/sol93600123.html?ref=rss
CVE-2016-2108:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/75/sol75152412.html?ref=rss
CVE-2016-2109:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/23/sol23230229.html

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 22 en 23 om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2106, CVE-2016-2107 en CVE-2016-2108
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 22:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-May/184605.html
Fedora 23:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-May/183457.html

OpenBSD

OpenBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in openSSL. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.openbsd.org/errata58.html

IBM

IBM heeft updates voor Security Access Manager en AIX beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
Security Access Manager:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21987903
AIX:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/openssl_advisory20.asc
IBM heeft updates voor WebSphere MQ beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-2106 en CVE-2016-2109
te verhelpen. Zie voor meer informatie:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21998797

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2106, CVE-2016-2108 en CVE-2016-2109
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-05/msg00030.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op de volgende webpagina's. Red Hat Enterprise Linux 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2016:0996
Red Hat Enterprise Linux 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0722.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2106, CVE-2016-2108 en CVE-2016-2109
te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 10:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-05/msg00055.html
SUSE 11:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2016/suse-su-20161290-1.html
SUSE 12:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-05/msg00029.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.