Update

Red Hat en CentOS hebben updates beschikbaar gesteld voor java-1.7.0-openjdk. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om toegang te verkrijgen tot gevoelige informatie of voor het uitvoeren van willekeurige code.

Beschrijving

Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van juli 2017 diverse kwetsbaarheden in Oracle-producten verholpen. Onderstaande tabel beschrijft de kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van het component, het CVE-ID en de CVSS-score. ----------------------------------------------------

- | Component | CVE-ID | CVSS | ----------------------------------------------------

- | IBM J9 VM Class verifier | CVE-2017-1376 |
9.8 | | AWT | CVE-2017-10110 |
9.6 | | ImageIO | CVE-2017-10089 |
9.6 | | JavaFX | CVE-2017-10086 |
9.6 | | JAXP | CVE-2017-10096 |
9.6 | | JAXP | CVE-2017-10101 |
9.6 | | Libraries | CVE-2017-10087 |
9.6 | | Libraries | CVE-2017-10090 |
9.6 | | Libraries | CVE-2017-10111 |
9.6 | | RMI | CVE-2017-10107 |
9.6 | | RMI | CVE-2017-10102 |
9.0 | | JavaFX | CVE-2017-10114 |
8.3 | | Hotspot | CVE-2017-10074 |
8.3 | | Security | CVE-2017-10116 |
8.3 | | Scripting | CVE-2017-10078 |
8.1 | | Security | CVE-2017-10067 |
7.5 | | JCE | CVE-2017-10115 |
7.5 | | JCE | CVE-2017-10118 |
7.5 | | Security | CVE-2017-10176 |
7.5 | | IBM AIX | CVE-2017-1541 |
7.3 | | Server | CVE-2017-10104 |
7.4 | | Server | CVE-2017-10145 |
7.4 | | Deployment | CVE-2017-10125 |
7.1 | | Security | CVE-2017-10198 |
6.8 | | JAX-WS | CVE-2017-10243 |
6.5 | | Server | CVE-2017-10121 |
6.1 | | JCE | CVE-2017-10135 |
5.9 | | Server | CVE-2017-10117 |
5.3 | | 2D | CVE-2017-10053 |
5.3 | | Serialization | CVE-2017-10108 |
5.3 | | Serialization | CVE-2017-10109 |
5.3 | | Deployment | CVE-2017-10105 |
4.3 | | Hotspot | CVE-2017-10081 |
4.3 | | Security | CVE-2017-10193 |
3.1 | ----------------------------------------------------

-

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor meer informatie:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2017-3236622.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1789

https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-December/022688.html
CentOS 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1789

https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-December/022689.html

Debian

Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3919
Debian heeft updates van openjdk-7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3954
U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'.

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid te verhelpen in BIG-IP. Voor meer informatie, zie:
https://support.f5.com/csp/article/K11936401

https://support.f5.com/csp/article/K52342540

https://support.f5.com/csp/article/K91024405

Fedora

Fedora heeft updates van java-1.8.0-openjdk beschikbaar gesteld voor Fedora 24, 25 en 26. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/O4EQQXDC2MA5H6JC2K4VRKTCXDG322B4/
Fedora 25:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/OQEWCSB2RTHNS2BLPYCEUMQEXBHOUDIH/
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/UACO4MQ56V3GNKWTI3XFHL5XK3KMETMS/

IBM

IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Websphere Application Server om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10116, CVE-2017-10115 en CVE-2017-10107
te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie en update-instructies:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007002
IBM heeft updates uitgebracht voor IBM WebSphere Portal om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10116, CVE-2017-10115, CVE-2017-10102 en CVE-2017-10053
te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie en update-instructies:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22006996
IBM heeft updates uitgebracht voor IBM AIX om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie en update-instructies:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-2/
IBM heeft updates uitgebracht voor IBM (Lotus) Notes om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10110, CVE-2017-10107, CVE-2017-10101, CVE-2017-10096, CVE-2017-10090, CVE-2017-10089, CVE-2017-10087, CVE-2017-10102, CVE-2017-10116, CVE-2017-10078, CVE-2017-10115, CVE-2017-10067, CVE-2017-10125, CVE-2017-10243, CVE-2017-10109, CVE-2017-10108, CVE-2017-10053, CVE-2017-10105, CVE-2017-10111, CVE-2017-10074 en CVE-2017-10081
te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie en update-instructies:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22009253
IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Spectrum Protect (voormalig Tivoli Storage Manager) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie en update-instructies:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runtime-affect-ibm-spectrum-protect-formerly-tivoli-storage-manager-operations-center-and-client-management-services-cve-2017-10115-cve/
IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Lotus Domino 6. Voor meer informatie, zie:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-the-ibm-sdk-java-technology-edition-affect-ibm-domino-6/
IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Security Access Manager om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10116 en CVE-2017-10115
te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22010227

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-08/msg00048.html

Oracle Linux

Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-10053, CVE-2017-10067, CVE-2017-10074, CVE-2017-10081, CVE-2017-10087, CVE-2017-10089, CVE-2017-10090, CVE-2017-10096, CVE-2017-10101, CVE-2017-10102, CVE-2017-10107, CVE-2017-10108, CVE-2017-10109, CVE-2017-10110, CVE-2017-10115, CVE-2017-10116, CVE-2017-10243, CVE-2017-10135
te verhelpen in Oracle Linux 6 en 7. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2424.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de diverse ondersteunde java-versies voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op: java-1.8.0-openjdk:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1789.html
java-1.8.0-oracle:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1790.html
java-1.6.0-ibm:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2530
java-1.7.1-ibm:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2481
java-1.7.0-oracle:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1791.html
java-1.7.0-openjdk:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2424

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3392
java-1.6.0-sun:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1792.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden voor java-1_8_0-openjdk te verhelpen in SUSE 12-SP2 en 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-August/003139.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates van OpenJDK 7 en 8 beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, Ubuntu 16.04 LTS en 17.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
OpenJDK 7:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3396-1/
OpenJDK 8:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3366-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.