Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM ClearQuest en IBM ClearCase. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk willekeurige code uitvoeren met de rechten van de kwetsbare applicatie of een Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving

Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van januari 2017 diverse kwetsbaarheden in Oracle Java SE verholpen. Onderstaande tabel beschrijft de kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van het CVE-ID en de CVSS-score. -----------------------

- | CVE-ID | CVSS | -----------------------

- | CVE-2017-3289 |
9.6 | -----------------------

- | CVE-2017-3272 |
9.6 | -----------------------

- | CVE-2017-3241 |
9.0 | -----------------------

- | CVE-2017-3260 |
8.3 | -----------------------

- | CVE-2017-3253 |
7.5 | -----------------------

- | CVE-2016-5546 |
7.5 | -----------------------

- | CVE-2016-5549 |
6.5 | -----------------------

- | CVE-2016-5548 |
6.5 | -----------------------

- | CVE-2017-3252 |
5.8 | -----------------------

- | CVE-2017-3262 |
5.3 | -----------------------

- | CVE-2016-5547 |
5.3 | -----------------------

- | CVE-2016-5552 |
5.3 | -----------------------

- | CVE-2017-3231 |
4.3 | -----------------------

- | CVE-2017-3261 |
4.3 | -----------------------

- | CVE-2017-3259 |
3.7 | -----------------------

- | CVE-2016-8328 |
3.7 | -----------------------

- | CVE-2016-2183 |
3.1 | -----------------------

- Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-3241
is een Proof-of-Concept publiek beschikbaar.

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates voor Oracle Java SE uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor meer informatie:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2017-2881727.htm

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-5546, CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5552, CVE-2017-3231, CVE-2017-3241, CVE-2017-3252, CVE-2017-3253, CVE-2017-3261, CVE-2017-3272 en CVE-2017-3289
te verhelpen voor java-1.8.0-openjdk in CentOS 6 en 7 en voor java-1.7.0-openjdk in CentOS 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 6, java-1.8.0-openjdk:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-January/022247.html
CentOS 7, java-1.8.0-openjdk:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-January/022248.html
CentOS 5, java-1.7.0-openjdk:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February/022270.html
CentOS 6, java-1.7.0-openjdk:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February/022269.html
CentOS 7, java-1.7.0-openjdk:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-February/022271.html

Debian

Debian heeft updates van OpenJDK 7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3782

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-4cb58f0bda
Fedora 25 java-1.8.0-openjdk-aarch32-1.8.0.112:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-c1252ccd41
Fedora 25 java-1.8.0-openjdk-1.8.0.131-1.b12:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-25358a23ad
Een samenvatting van de in deze recente patch verholpen kwetsbaarheden is te vinden op:
http://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk7u-dev/2017-February/010668.html

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere Application Server, IBM ClearQuest en IBM ClearCase om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-5546, CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5549 en CVE-2016-2183
te verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
IBM WebSphere:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21998379
IBM ClearQuest:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002882

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22007617
IBM ClearCase:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002860
IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere Portal om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-2183, CVE-2016-5546, CVE-2016-5547, CVE-2016-5548, CVE-2016-5549, CVE-2016-5552 en CVE-2017-3253
te verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21999481
IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Mobile Connect om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-3272, CVE-2017-5548, CVE-2017-3261, CVE-2017-3231 en CVE-2016-2183
te verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22000443
IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM AIX om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/java_jan2017_advisory.asc
IBM heeft updates uitgegeven voor IBM Tivoli Monitoring om de kwetsbaarheden in IBM Java SDK te verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uids=wg22002865
IBM heeft updates uitgegeven voor IBM Spectrum Protect (voorheen Tivoli Storage Manager) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-5542, CVE-2017-3260 en CVE-2016-5552
in IBM Java SDK te verhelpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002537

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0269.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates voor java-1_7_0-openjdk en java-1_8_0-openjdk beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie: java-1_7_0-openjdk
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-02/msg00092.html
java-1_8_0-openjdk
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-02/msg00003.html

Oracle

Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Linux 5, 6 en 7. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-0269.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor RHEL Desktop 5, RHEL 6 en RHEL 7 om de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2016-5546, CVE-2016-5548, CVE-2016-5552, CVE-2017-3231, CVE-2017-3241, CVE-2017-3252, CVE-2017-3253, CVE-2017-3259, CVE-2017-3261 en CVE-2017-3272
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op: java-1.6.0-sun:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0177.html
java-1.7.0-openjdk:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0269.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12-SP1 en 12-SP2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-01/msg00068.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenJDK 8 voor Ubuntu 16.04 LTS en 16.10, OpenJDK 7 voor Ubuntu 14.04 LTS en OpenJDK 6 voor Ubuntu 12.04 LTS. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3179-1/

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3194-1/

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3198-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.