Meerdere kwetsbaarheden verholpen in pfSense
(NCSC-2018-1069)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 4 december 2018

Beschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem. Om deze kwetsbaarheden te misbruiken moet een kwaadwillende in staat zijn om geverifieerde POST-verzoeken naar de webinterface van de administratie te sturen.

Mogelijke oplossingen

Netgate

Netgate heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in pfSense. U kunt deze updates installeren in de web interface of op de terminal. Meer informatie over deze update vindt u op:
https://www.pfsense.org/security/advisories/pfSense-SA-18_09.webgui.asc

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.