Meerdere kwetsbaarheden verholpen in qemu
(NCSC-2017-0946)

low Kans high Schade
SuSE heeft updates uitgebracht om diverse kwetsbaarheden in QEMU te verhelpen.

Update

De ontwikkelaars van Red Hat Linux hebben updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-14167 en CVE-2017-15289
te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uit te voeren met de rechten van de ingelogde gebruiker of gevoelige gegevens te verkrijgen.

Beschrijving

-CVE-2017-10911
Een kwetsbaarheid in QEMU stelt een kwaadwillende in staat gevoelige informatie te verkrijgen uit het geheugen van de QEMU host. De kwetsbaarheid ontstaat door het onjuist afhandelen van Xen block-interface responses.

-CVE-2017-12809
Een kwetsbaarheid in QEMU stelt een kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te veroorzaken op de guest. De guest dient hiervoor te zijn gebouwd met IDE disk en CD/DVD-ROM Emulator support.

-CVE-2017-13672
Er bevindt zich een Denial-of-Service-kwetsbaarheid in de VGA display emulation.

-CVE-2017-13711
Er bevindt zich een Denial-of-Service-kwetsbaarheid in de SLIRP networking emulation.

-CVE-2017-14167
Een kwetsbaarheid in QEMU stelt een lokale kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren via een speciaal geprepareerde multiboot header adressen.

-CVE-2017-15038
Door een race conditie in de v9fs_xattrwalk() functie kan een lokale kwaadwillende vanuit het gast-OS gevoelige informatie uit het geheugen van het host-systeem lezen.

-CVE-2017-15268
Door een fout in io/channel-websock.c kan een kwaadwillende op afstand een geheugenlek veroorzaken door trage leesacties uit te voeren.

-CVE-2017-15289
Door een kwetsbaarheid in de mode4and5() functie in hw/display/cirrus_vga.c kan een lokale kwaadwillende vanuit het gast-systeem een Denial-of-Service veroorzaken op de host.

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/2UHUVKMSFE45TQBZLVHHLMSF52INDY65/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-11/msg00007.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-14167 en CVE-2017-15289
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3368

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 12:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-November/003371.html
SUSE 12-SP3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-11/msg00003.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.