Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Samba
(NCSC-2018-0243)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 30 oktober 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

In alle versies van Samba van 4.0.0 en hoger worden permissies verkeerd afgehandeld waardoor geautoriseerde gebruikers in staat zijn om voor andere gebruikers het wachtwoord te veranderen, inclusief administratieve accounts. Als de RPC spoolss service geconfigureerd is als externe daemon kan een kwaadwillende de printer spooler laten crashen.

Mogelijke oplossingen

Het Samba project heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie en een workaround zie:
Informatie:
https://www.samba.org/samba/security/
Workaround:
https://wiki.samba.org/index.php/CVE-2018-1057#Workarounds

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4135

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26, 27 en 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 28:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/II5HCT3V22KU4PNKX4KVCLO2LMDQSK3D/
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/W4YHPBMSDW7MNTSL66Q2USGUGNTJKIW5/
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/3W6SCHFMINJOBDMPSQTSDO2ZG2AX67PC/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/fb26f78a-26a9-11e8-a1c2-00505689d4ae.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-03/msg00091.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2018-1050
te verhelpen voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1860
Red Hat Enterprise Linux 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3056

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12-SP2 en 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 12-SP2:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20180832-1/
SUSE 12-SP3:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-March/003827.html

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3595-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.