Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Squid
(NCSC-2018-1015)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 24 december 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. De kwetsbaarheid die een Denial-of-Service mogelijk maakt, bevindt zich alleen in Squid met SNMP-ondersteuning en voor het ontvangen van SNMP-verkeer. Deze kwetsbaarheid omvatten een memory-leak-kwetsbaarheid in de SNMP query rejection-code waardoor een kwaadwillende op afstand het beschikbare geheugen voor Squid volledig kan gebruiken waardoor Squid crasht. In omgevingen waar een geheugenbeperking per proces niet strikt is geconfigureerd of niet bestaan, kan dit mogelijk invloed hebben op andere processen op hetzelfde systeem wat kan leiden tot Denial-of-Service van de andere processen. De kwetsbaarheid die een Cross-Site Scripting (XSS) aanval mogelijk maakt, bevindt zich in Squid met TLS-ondersteuning. Deze kwetsbaarheid omvat het tonen van een foutmelding-pagina waarop malafine HTML code wordt uitgevoerd wat resulteert in een incorrect antwoord.

Mogelijke oplossingen

Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Squid versies 3.2.0.10 tot en met 3.5.28 en 4.x tot en met 4.3. Voor meer informatie, zie: CVE-2018-19131:

http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2018_4.txtCVE-2018-19132:

http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2018_5.txt


Debian

Debian heeft updates van squid3 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 LTS (Jessie) om de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2018-19132
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00032.html


Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/GQEXESKTUDZEBEPOTCJ7IUOUG6PQZV2D/


OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en OpenSUSE Leap 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11/msg00032.htmlOpenSUSE
Leap 15.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11/msg00029.html


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in Squid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12-SP4 en SUSE Linux Enterprise Server 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183771-1/SUSE
Linux Enterprise Server 12-SP4:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183771-2/SUSE
Linux Enterprise Server 15:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183786-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.