Update

IBM heeft updates uitgegeven om een groot deel van de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM AIX. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service uit te voeren of om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in tcpdump. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service uit te voeren, of om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van tcpdump hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden van hun website. Voor meer informatie, zie:
http://www.tcpdump.org/#latest-releases

Debian

Debian heeft updates van tcpdump beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3775

F5

F5 heeft aangegeven dat BIG-IP-systemen kwetsbaar zijn voor de kwetsbaarheden in tcpdump. Er zijn op het moment van schrijven geen updates beschikbaar om te kwetsbaarheden te verhelpen. F5 beschrijft als mitigerende maatregel de "-w"-optie te gebruiken zodat ruwe pakketten worden weggeschreven naar een bestand voor offline analyse en het protocol-decoding-subsysteem niet wordt gebruikt. Voor meer informatie zie:
https://support.f5.com/csp/article/K04225025

https://support.f5.com/csp/article/K31997425

https://support.f5.com/csp/article/K39512927

https://support.f5.com/csp/article/K49144112

https://support.f5.com/csp/article/K55129614

https://support.f5.com/csp/article/K72403108

https://support.f5.com/csp/article/K77384526

https://support.f5.com/csp/article/K94010578

https://support.f5.com/csp/article/K94778122

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/VBUINM5KB5DMV72ZZEFB5U6ZJTMG7SFO/

IBM AIX

IBM heeft updates uitgebracht die een groot deel van de kwetsbaarheden verhelpen voor AIX 5.3, 6.1, 7.1 en 7.2. Meer informatie treft u aan via de volgende locatie:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/multiple-vulnerabilities-tcpdump-affect-aix/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. Daarnaast bieden deze updates ook oplossingen voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2014-8767, CVE-2014-8768, CVE-2014-8769, CVE-2015-0261, CVE-2015-2153, CVE-2015-2154, CVE-2015-2155 en CVE-2015-3138. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-05/msg00018.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. Daarnaast bieden deze updates ook oplossingen voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2014-8767, CVE-2014-8768, CVE-2014-8769, CVE-2015-0261, CVE-2015-2153, CVE-2015-2154, CVE-2015-2155 en CVE-2015-3138. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-April/002829.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS en 16.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3205-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.