Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Xen
(NCSC-2018-0743)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 10 oktober 2018

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Xen Hypervisor. Door deze kwetsbaarheden is het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken, om verhoogde rechten te verkrijgen of om toegang te verkrijgen tot gevoelige informatie. De Denial-of-Service kwetsbaarheden zijn het eenvoudigst te misbruiken door gebruik te maken van een malafide Xen-guest-systeem. De Denial-of-Service kan een impact hebben op het gehele systeem. Om misbruik te maken van de kwetsbaarheden, met als impact het verkrijgen van verhoogde rechten of toegang verkrijgen tot gevoelige informatie, is het nodig voor een kwaadwillende om misbruik te maken van een malafide Xen-frontend of om toegang te hebben tot het management-netwerk. Niet alle kwetsbaarheden hebben een CVE-ID toegewezen.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Xen hebben meerdere patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
XSA-268:
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-268.html
XSA-269:
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-269.html
XSA-270:
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-270.html
XSA-271:
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-271.html
XSA-272:
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-272.html

Debian

Debian heeft updates van xen beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina: CVE-2018-14007 en CVE-2018-15471:

https://www.debian.org/security/2018/dsa-4274
CVE-2018-18021:

https://lists.debian.org/debian-security-announce/2018/msg00244.html

Fedora

Fedora heeft een update beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/J4U3ESAFCQ5BF35QGM32LZUL5BFBT2QO/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.