Mozilla verhelpt kwetsbaarheden in nieuwe versies van Firefox. Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Update

CentOS en Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker, om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om gevoelige gegevens te verkrijgen of om domeinspoofing uit te voeren.

Beschrijving

Alleen de medium en high CVE's worden hieronder beschreven.

-CVE-2017-7826, CVE-2017-7827
Er bevindt zich een geheugen-kwetsbaarheid in Firefox. Deze kan mogelijk door een kwaadwillende misbruikt worden om code uit te voeren onder gebruikersrechten.

-CVE-2017-7828
Door een use-after-free-kwetsbaarheid in PressShell kan het veranderen van de layout mogelijk leiden tot een Denial-of-Service.

-CVE-2017-7830
Er bevindt zich een Cross-Origin-kwetsbaarheid in de Resource Timing API waardoor de same-origin policy geschonden wordt.

-CVE-2017-7831
Er bevindt zich een mogelijk informatie-lek in het verouderde exposedProps mechanisme.

-CVE-2017-7832
Dit betreft een domain-spoofing-kwetsbaarheid gerelateerd aan de letter I.

-CVE-2017-7833
Dit betreft een domain-spoofing kwetsbaarheid bij het gebruik van non-latin karakters.

-CVE-2017-7834
Door een kwetsbaarheid in "data:
URL" wordt niet voldaan aan de Content Security Policy (CSP) bij het openen van nieuwe tabbladen.

-CVE-2017-7835
Mixed content blocking wordt niet altijd correct toegepast wanneer verkeer geredirect wordt van http naar https.

-CVE-2017-7836
Er is een dll-load-kwetsbaarheid in de Pingsender component van Firefox. Dit kan door een lokale kwaadwillende mogelijk misbruikt worden voor het laden van een malafide dll.

Mogelijke oplossingen

Mozilla heeft Firefox ESR 52.5 en 57 uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox. Meer informatie over de kwetsbaarheden vindt u hier:
Firefox 57:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-24/
Firefox ESR 52.5:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-25/

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-November/022627.html
CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-November/022628.html

Debian

Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4035

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/PPVLAZPT2EAW3MXPSS4NXIAWWRO5GFOH/
Fedora27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/4VRES445NP3OZB7CYT5KJSO72VLUVKJH/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/f78eac48-c3d1-4666-8de5-63ceea25a578.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben een updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en CVE-2017-7830
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-11/msg00028.html

Oracle

Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Enterprise Linux 6 en 7. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3247.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7826, CVE-2017-7828 en CVE-2017-7830
te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3247

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3477-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.