MS15-097: Microsoft verhelpt kwetsbaarheden in Microsoft Graphics Component
(NCSC-2015-0761)

high Kans high Schade
Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld om meerdere kwetsbaarheden te verhelpen.

Update

Microsoft heeft updates uitgebracht voor Skype for Business 2016 die de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-2510
verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk op afstand misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder Administrator rechten, een beveiligingsmaatregel te omzeilen, voor het verkrijgen van verhoogde rechten of het uitvoeren van een Denial-of-Service. Voor het uitvoeren van willekeurige code op afstand en het uitvoeren van een Denial-of-Service geldt wel dat een gebruiker verleid moet worden om een malafide bestand of malafide website te openen die gebruik maakt van OpenType fonts.

Beschrijving

-CVE-2015-2506:
Een kwetsbaarheid in de Windows Adobe Type Manager Library kan door een kwaadwillende misbruikt worden voor een Denial-of-Service aanval. Hiervoor moet de gebruiker wel eerst verleid worden om bijvoorbeeld een document te openen of een website te bezoeken die gebruik maakt van een malafide OpenType lettertype bestand.

-CVE-2015-2507, CVE-2015-2508, CVE-2015-2512:
Meerdere kwetsbaarheden in de Windows Adobe Type Manager Library kunnen door een kwaadwillende misbruikt worden voor het verkrijgen van verhoogde gebruikersrechten. Er is Proof-of-concept (PoC) code beschikbaar voor CVE-2015-2508.

-CVE-2015-2510:
Door een kwetsbaarheid in de manier waarop Windows componenten, Office en Lync met OpenType lettertype bestanden omgaan, kan een kwaadwillende mogelijk op afstand willekeurige code uitvoeren met Administrator rechten. Hiervoor moet de gebruiker wel eerst verleid worden om bijvoorbeeld een document te openen of een website te bezoeken die gebruik maakt van een malafide OpenType lettertype bestand.

-CVE-2015-2511, CVE-2015-2517, CVE-2015-2518, CVE-2015-2546:
Meerdere kwetsbaarheden met betrekking tot geheugengebruik in de Windows Kernel driver kunnen door een kwaadwillende met gebruikersrechten worden misbruikt om willekeurige code uit te voeren met Administrator rechten.

-CVE-2015-2527:
Een kwetsbaarheid in de Windows kernel driver, waarbij geheugen niet correct geïnitialiseerd word, kan door een kwaadwillende met gebruikersrechten worden misbruikt om willekeurige code uit te voeren in Kernel-mode. Er is Proof-of-concept (PoC) code beschikbaar gekomen.

-CVE-2015-2529
Een kwetsbaarheid in de Windows kernel kan het basisadres van een driver onthullen. Een kwaadwillende met gebruikersrechten kan hiermee de Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR) beveiligingsmaatregel omzeilen.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS15-097
Deze update vervangt Microsoft Advisory MS15-078 (NCSC-2015-0599), MS14-036 (NCSC-2014-0357) en MS15-080 (NCSC-2015-0669).

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.