Update voor Red Hat rhevm-spice-client verhelpt verschillende kwetsbaarheden
(NCSC-2014-0239)

medium Kans high Schade
Red Hat heeft een update uitgebracht voor de rhevm-spice-clientpackage waarin een aantal SSL gerelateerde kwetsbaarheden worden opgelost. Onder deze kwetsbaarheden bevindt zich ook de recent gevonden Heartbleed kwetsbaarheid.

Gevolgen

Misbruik van de kwetsbaarheden geven een aanvaller de mogelijkheid om gevoelige data in te zien, een systeem te laten crashen of versleutelde data ontsleutelen.

Beschrijving

Red Hat heeft een update uitgebracht voor de SPICE client package waarin een aantal SSL gerelateerde kwetsbaarheden worden opgelost. SPICE is een door Red Hat ontwikkeld open source rendering protocol. Onder deze kwetsbaarheden bevindt zich ook de recent gevonden Heartbleed kwetsbaarheid.

-CVE-2012-4929
Het TLS1.2 protocol kan in een aantal gevallen fouten maken bij het versleutelen van gecomprimeerde data, waardoor een man-in-the-middle aanval kan leiden tot de mogelijkheid dat een kwaadwillende de plaintext van versleutelde data kan raden. Dit wordt ook wel de CRIME attack genoemd. In deze update wordt de optie SSL/TLS Compression in de OpenSSL bibliotheek standaard uitgezet.

-CVE-2013-0169
OpenSSL is kwetsbaar voor de zogenoemde "Lucky 13"-kwetsbaarheid. Hierdoor kan een kwaadwillende "ciphertext" omzetten in "cleartext" zonder daarbij de beschikking te hebben over het benodigde cryptografische materiaal. Zie voor meer informatie NCSC-2013-0076.

-CVE-2013-4353:
Bij het opzetten van een TLS-verbinding kan bij de handshake een NULL-pointer exceptie optreden wat resulteert in een Denial of Service.

-CVE-2014-0160 (Heartbleed) Er is een zeer ernstige kwetsbaarheid gevonden in OpenSSL, waardoor een aanvaller geheugen kan uitlezen van de applicatie die gebruik maakt van de kwetsbare bibliotheek. Wanneer een aanvaller deze aanval herhaaldelijk uitvoert, kan hij het gehele geheugen dat in gebruik is door de betreffende applicatie inzien. Hiertoe behoren ook de geheime encryptiesleutels die de applicatie gebruikt. Het NCSC heeft een uitgebreid beveiligingsadvies (NCSC-2014-0215) uitgebracht waar deze kwetsbaarheid nader wordt toegelicht. Verder lost deze update ook een aantal andere SSL gerelateerde kwetsbaarheden op die geen risico opleveren voor de client. Deze hebben de CVE-ID's: CVE-2013-6449, CVE-2013-6450, CVE-2012-2686 en CVE-2013-0166

Mogelijke oplossingen

Red Hat heeft een update beschikbaar gemaakt die deze kwetsbaarheid verhelpt. U kunt deze update installeren met behulp van het commando 'up2date' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0416.html
Hyperlinks
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0416.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.