Verschillende OpenSSL kwetsbaarheden verholpen
(NCSC-2017-1014)

low Kans high Schade
Er zijn een meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL waarmee gevoelige gegevens verkregen kunnen worden.

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. Voor meer informatie, zie "Mogelijke oplossingen".

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving

-CVE-2017-3735
Een applicatie die OpenSSL gebruikt kan een X.509 certificaat tonen in tekstformaat wanneer dit certificaat een misvormde IPAddressFamily extentie bevat.

-CVE-2017-3736
Er bestaat een carry-propagating kwetsbaarheid in de x86_64 Montgomery squaring procedure. Deze kwetsbaarheid bestaat alleen bij processoren die de BMI1, BMI2 en ADX extenties ondersteunen. Bovenstaande kwetsbaarheid vereenvoudigd een aanval op de Diffy-Hellmann-key-exchange. De onderzoekers beschouwen het misbruiken van deze kwetsbaarheid qua techniek bijzonder complex en qua middelen bijzonder kostbaar.

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25 en 26. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 25:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/EA6GVUHDG5JR5PHEKENKWA5P2XTXTO36/
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/WVSW5YDMAIU4OLTV4N3GDJ3Y5S2JQLCG/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-17:11.openssl.asc

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. Aanvullend zijn twee andere kwetsbaarheden verholpen waarvoor geen CVE-ID bekend is. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-12/msg00001.html

SUSE

SUSE Linux Enterprise heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enteprise 12-SP2 en 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20173169-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.