XSS kwetsbaarheid verholpen in WordPress
(NCSC-2012-0002)

high Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 11 januari 2012
Gerelateerde CVE's
Geen gerelateerde CVE id's gevonden.
Er is een Cross Site Scripting (XSS) kwetsbaarheid gevonden in de BLOG software WordPress. WordPress heeft versie 3.3.1 uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen

Wanneer de kwetsbaarheid wordt uitgebuit, kan een aanvaller code uitvoeren binnen de webbrowser van de gebruiker. Dit kan leiden tot het mogelijk lekken van gevoelige informatie via de browser van een gebruiker.

Beschrijving

Er is een XSS kwetsbaarheid ontdekt in WordPress 3.3. De onvolkomenheid bevindt zich in de functie wp_guess_url. Een aanvaller kan de kwetsbaarheid alleen misbruiken wanneer een WordPress installatie te benaderen is via het IP adres. Een WordPress instantie die alleen via een domeinnaam benaderbaar is, is niet vatbaar voor dit issue.

Mogelijke oplossingen

WordPress heeft versie 3.3.1 uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie en om de nieuwe versie te downloaden, zie:
http://codex.wordpress.org/Version_3.3.1
Hyperlinks
http://blog.sucuri.net/2012/01/wordpress-3-3-xss-vulnerability-patched-3-3-1-released.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.