Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik van de beveiligingsadviezen op deze website gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

Zolang de website in BETA is (vermeld op de frontpage) worden geen betaalde abonnementen aangeboden.

Betaalde abonnementen gaan pas in nadat u daar zelf uitdrukkelijk voor hebt gekozen. De kosten voor deze betaalde abonnementen moeten nog worden vastgesteld.

Alle op deze site gepubliceerde adviezen zijn met toestemming van de oorspronkelijke auteurs/uitgevers overgenomen en worden met uitzondering van opmaak zonder wijziging van de inhoud gepubliceerd.

Gebruik van deze adviezen is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke originele auteurs/uitgevers.

PTA security kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van de beveiligingsadviezen. De informatie in de beveiligingsadviezen is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen.

Aan de informatie in de beveiligingsadviezen kunnen geen rechten worden ontleend. PTA security is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de beveiligingsadviezen, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in de beveiligingsadviezen.

Op het publiceren van de beveiligingsadviezen op deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Groningen. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.