30-07-2012
Fedora heeft een update uitgebracht voor de Linux kernel voor Fedora Core 17.
24-07-2012
Er zijn meerdere kwetsbaarheden in pidgin verholpen.
12-07-2012
Er zijn Denial-of-Service kwetsbaarheden in de Linux Kernel ontdekt en verholpen.
04-07-2012
De makers van ClamAV hebben diverse kwetsbaarheden in ClamAV verholpen.
21-06-2012
Er zijn door Red Hat twee kwetsbaarheden in de Linux Kernel verholpen.
20-06-2012
Digium heeft een kwetsbaarheid in Asterisk verholpen.
18-06-2012
Er zijn door de ontwikkelaars van CentOS, FreeBSD, NetBSD en Red Hat meerdere kwetsbaarheden in de Linux Kernel verholpen.
30-05-2012
Een kwetsbaarheid in de Linux Kernel waarmee een lokale aanvaller verhoogde gebruikersrechten kan verkrijgen is verholpen.
01-05-2012
Deze advisory is een update op GOVCERT.NL-2011-389. Update:
Ubuntu heeft updates uitgebracht voor ca-certificates-java. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen". Diverse browsers en distributies hebben updates uitgebracht waarin de DigiNotar root CA en de intermediate DigiNotar CA voor PKIOverheid zijn verwijderd of op een blacklist zijn gezet.
22-02-2012
Er is een kwetsbaarheid gevonden in de Linux kernel, waarmee een ingelogde gebruiker zich root-rechten kan toe-eigenen. Een aantal linux vendors heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.