Privacy

privacy is not a crimePTA security respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De persoonsgegevens worden (onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen) niet aan derden verstrekt. PTA security zal in geval van een vordering van persoonsgegevens deze gegevens alleen verstrekken op basis van een gerechtelijke uitspraak.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van met ons gesloten overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Van geregistreerde bezoekers worden extra gegevens (gebruikersnaam & uitgevoerde acties) bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor gebruik bij onderzoek naar (eventuele) beveiligingsincidenten en worden maximaal 3 maanden bewaard.

Daarnaast worden geanonimiseerd gegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek, klik en zoekgedrag op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Linqhost

Wij maken gebruik van hosting diensten bij Linqhost voor het hosten van de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), uitsluitend opgeslagen op servers in de Nederland.

Registratie op beveiligingsadviezen.info

Om reacties op beveiligingsadviezen te kunnen plaatsen en gebruik te maken van geavanceerde functies moet u zich registreren. U wordt hierbij gevraagd om minimaal een gebruikersnaam, een schermnaam en een geldig e-mail adres. Daarnaast kunt u uw voornaam, achternaam en twitter-gebruikersnaam opgeven.

Uw gebruikersnaam wordt gebruikt voor technische registratie van uw account en is niet zichtbaar voor derden.

Uw schermnaam en Twitter-gebruikersnaam worden gebruikt om uw identiteit weer te geven bij door u op de website geplaatste reacties.

Uw e-mail adres wordt gebruikt voor communicatie aangaande uw registratie op deze website waaronder verificatie van uw gegevens en wachtwoord herstel, voor deze communicatie kunt u zich niet afmelden. Daarnaast wordt uw e-mail adres gebruikt om u op de hoogte te houden over nieuws m.b.t. de website. Iedere email bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de website wordt niet aan derden verstrekt.

Uw voornaam en achternaam worden uitsluitend gebruikt in persoonlijke communicatie naar u toe.

Gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Wij maken op deze website zelf geen gebruik van cookies.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met PTA security heeft, heeft u op verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door PTA security verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. PTA security behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.